fbpx

CHỐNG TỔN THẤT NHIỆT VÀ BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG HƠI

Đường ống hơi, lò hơi, bồn, téc là bộ phận không thể thiếu trong các nhà máy, khu công nghiệp. Muốn hệ thống này hoạt động một cách tối ưu thì phải có biện pháp cách nhiệt một cách triệt để. Những giải pháp chống tổn thất nhiệt và bảo ôn đường ống hơi, lò hơi, bồn, téc sẽ giúp […]