fbpx
hotline

BẢO ÔN KHOANG GIỮ LẠNH TÀU CÁ

Vấn đề bảo quản hải sản khi đánh bắt và hạn chế các phương pháp truyền thống Theo thông tin tại hội nghị “Các nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thủy sản”, bảo quản là khâu yếu nhất trong hệ thống đánh bắt thủy sản hiện nay. Sản lượng thủy sản khai thác bị […]